Учебници


Учебници

I клас


Издателство
Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
"Просвета - Плюс"ЕООД Буквар, Пенка Димитроваи др.
"Просвета - Плюс"ЕООД Читанка, Пенка Димитрова и др.
"Просвета - Плюс"ЕООД Учебна тетрадка по български език № 1, П. Димитрова
"Просвета - Плюс"ЕООД Учебна тетрадка по български език № 2, П. Димитрова
"Просвета - Плюс"ЕООД Учебна тетрадка по български език № 3, П. Димитрова
"Просвета - Плюс"ЕООД Околен свят, Е. Василева и др.
"Просвета - Плюс"ЕООД Музика, Г. Калоферова и др.
"Просвета - Плюс"ЕООД Изобразително изкуство, П. Цанев
"Просвета - Плюс"ЕООД Технологии и предприемачество Л.Витанов
"Просвета - Плюс"ЕООД Математика – В. Ангелова - Учебни тетрадки № 1,2


II клас
Издателство Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
"Просвета - Плюс"ЕООД Български език, П. Димитрова и др.
Читанка, П. Димитрова
Учебна тетрадка по български език № 1, П. Димитрова и др.
Учебна тетрадка по български език № 2, П. Димитрова и др.
Учебна тетрадка към читанката № 3, П. Димитрова и др.
Пиърсън Едюкейшън - Лонгман" представлявано от С.А.Н.-ПРО ООД Английски език
Blue Skies for Bulgaria for the 2nd grade Р.Холт
"Просвета - Плюс"ЕООД Математика – В. Ангелова
Учебна тетрадка № 1,2
"Просвета - Плюс"ЕООД Околен свят – Е. Василева
Учебна тетрадка по ОС
"Просвета - Плюс"ЕООД Музика - Г.Калоферова
"Просвета - Плюс"ЕООД Изобразително изкуство, П. Цанев
"Просвета - Плюс"ЕООД Технологии и предприемачество,Л. Витанов


III клас
Издателство Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
"Просвета - Плюс"ЕООД Български език – П. Димитрова
Учебни тетрадки № 1,2,3
"Пиърсън Едюкейшън - Лонгман" представлявано от С.А.Н.-ПРО ООД Английски език
Blue Skies for Bulgaria for the 3nd grade Р.Холт
"Просвета - Плюс"ЕООД Математика – В. Ангелова
Учебни тетрадки № 1,2
"Просвета - Плюс"ЕООД Човекът и обществото – с. Цветанска и др.
Учебна тетрадка по ЧО
"Просвета - Плюс"ЕООД Човекът и природата - М.Кабасанова и др.
Учебна тетрадка по ЧП
"Просвета - Плюс"ЕООД Музика - Г.Калоферова
"Просвета - Плюс"ЕООД Изобразително изкуство, П. Цанев
"Бит и техника" ООД –Варна   „Просвета – Плюс” ЕООД Технологии и предприемачество - Т.Николова Компютърно моделиране, А. Миланова


IV клас
Издателство Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
"Просвета - Плюс"ЕООД Български език – П. Димитрова
Учебни тетрадки № 1,2,3
Читанка- П. Димитрова
"Пиърсън Едюкейшън - Лонгман" представлявано от С.А.Н.-ПРО ООД Английски език
Blue Skies for Bulgaria for the 4nd grade Р.Холт
"Просвета - Плюс"ЕООД Математика –В. Ангелова
Учебни тетрадки № 1,2
"Просвета - Плюс"ЕООД Човекът и обществото – С. Цветанска и др.
Учебна тетрадка по ЧО
"Просвета - Плюс"ЕООД Човекът и природата - М.Кабасанова и др.
Учебна тетрадка по ЧП
"Просвета - Плюс"ЕООД Музика - Г.Калоферова
"Просвета - Плюс"ЕООД Изобразително изкуство, П. Цанев
"Просвета - Плюс"ЕООД Технологии и предпримачество, Л. Витанов
"Просвета - Плюс"ЕООД   Албум , Л.Витанов
„Просвета – Плюс” ЕООД  Компютърно моделиране, А. Миланова


V клас
Издателство Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
"Просвета - Азбуки" ЕООД Български език- М.Васева
"Просвета - София" АД Литература -А.Хранова и др.
"Пиърсън Едюкейшън - Лонгман" представлявано от С.А.Н.-ПРО ООД Английски език - "Energy for Bulgaria for the 5 th grade", С.Елсуърт и др.
„Анубис“ Математика –Т. Витанов и др.
"Просвета -София" АД История и цивилизация- Леков и др.
"Просвета -София" АД География и икономика – С. Дерменджиева и др.
"Булвест 2000" ООД Човекът и природата- М.Максимов и др.
"Просвета -София" АД Музика - В.Сотирова
„Просвета – София“ АД Изобразително изкуство – Л.Цанев и др.
„Просвета – София“ АД Технологии и предприемачество- Л Витанов
„ Просвета – Плюс” ЕООД   Информационни технологии – А. Ангелов


VI клас
Издателство Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
"Просвета - Плюс"ЕООД Български език – Т. Ангелова
"Просвета - Плюс"ЕООД Литература – В.Михайлова и др.
"Пиърсън Едюкейшън - Лонгман" представлявано от С.А.Н.-ПРО ООД Английски език –И. Фрийберн
"Анубис” Математика – Е. Колев и др.
"Просвета -София" АД История и цивилизация – П. Павлов и др.
"Просвета -София" АД География и икономика – С.Дерменджиева и др.
"Анубис” Човекът и природата - М.Максимов и др.
"Просвета -София" АД Музика - В.Сотирова
"Просвета -София" АД Изобразително изкуство- П.Цанев и др.
"Бит и техника" ООД -Варна Технологии и предприемачество - Т. Николова
„ Нова звезда”  Информационни технологии – И. Иванов


VII клас
Издателство Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
"Просвета - София" АД Български език - М. Васева
"Просвета - Плюс"ЕООД Литература – В.Михайлова и др.
"Пиърсън Едюкейшън - Лонгман" представлявано от С.А.Н.-ПРО ООД Английски език – И. Фрейиберн
"Анубис" Математика – Т. Витанов и др.
"Булвест 2000" ООД История и цивилизация – Г. Якимов и др.
"Просвета -София" АД География и икономика- С.Дерменджиева и др.
"Булвест 2000" ООД Биология издравно образование – В. Овчаров и др.
"Анубис" Химия и опазване на околната среда – С.Цаковски
"Булвест 2000" ООД Физика и астрономия - М. Максимов
"Просвета - София" АД Музика - В.Сотирова
ИК "Анубис" ООД Изобразително изкуство - О. Занков и др.
"Бит и техника" ООД -Варна Технологии - Т.Николова
„Анубис”  Информационни технологии- В. Петров


VІІІ клас

Учебен предмет

Издателство

Учебник / автори

Български език

“Просвета Азбуки“

Български език – М. Васева, Т. Велева и др.

Литература

“Просвета 1945“

Литература - И. Иванчева, К. Мерджански и др.

Английски език

“Express Publishing”

Английски език - “Legacy” - В. Евънс - Дж. Дули

II чужд език

   

Математика

“Просвета –София АД“

Математика - К. Банков, Т. Стоева и др.

Информатика

   

Информационни технологии

"Изкуства" -
Електронно издание

проф. Красимир Манев, проф. Коста Гъров, проф. Нели Манева

История и цивилизации

„Булвест“

История и цивилизации - А. Пантев

География и икономика

“Просвета 1945“

География и икономика - С. Дермеджиева, П. Събева

Философия

„Анубис“

Философия - Л. Андреева, Р. Найденова

Биология и здравно образование

„Булвест 2000"

Биология и здравно образование при обучение с интензивно изучаване на чужд език- В. Овчаров

Физика и астрономия

„Булвест 2000“

Физика и астрономия – М. Максимов

Химия и опазване на околната среда

„Булвест 2000"

Химия и опазване на околната среда при обучение с интензивно изучаване на чужд език - С. Бенева

Музика

   

Изобразително изкуство

„Анубис“

Изобразително изкуство - Б. Дамянов

ЗБУТ

   

Предприемачество

   

 

IX клас

Учебен предмет

Издателство

Учебник / автори

Български език

,,Просвета 1945"

Български език - Весела Михайлова, Йовка Тишева и др.

Литература

,,Просвета 1945"

Литература- Албена Хранова, Любов Шишкова и др.

Английски език

   

II чужд език

   

Математика

,,Просвета 1945"

Математика- Кирил Банков, Илиана Цветкова, Даниела Петрова

Информатика

   

Информационни технологии

"Изкуства" -
Електронно издание

проф. Коста Гъров, доц. Стефка Анева, доц. Генчо Стоицов

История и цивилизации

,,Булвест 2000"

История и цивилизации- Искра Баева и колектив.

География и икономика

“Просвета 1945“

География и икономика - С. Дермеджиева, П. Събева

Философия

,,Анубис"

Философия- И. Колев и колектив

Биология и здравно образование

"Булвест 2000"

Биология и здравно образование с интензивно изучаване на чужд език - В. Овчаров

Физика и астрономия

„Булвест 2000“

Физика и астрономия – М. Максимов

Химия и опазване на околната среда

"Булвест 2000"

Химия и опазване на околната среда при обучение с интензивно изучаване на чужд език - Лилия Овчарова

Музика

   

Изобразително изкуство

„Анубис“

Изобразително изкуство - Б. Дамянов

ЗБУТ

   

Предприемачество

   

 

X клас

Учебен предмет

Издателство

Учебник / автори

Български език

,,Просвета 1945"

Български език- Весела Михайлова, Йовка Тишева и др.

Литература

,,Просвета 1945"

Литература- Албена Хранова, Любов Шишкова

Английски език

   

II чужд език

   

Математика

,,Просвета 1945"

Математика- Кирил Банков,Илиана Цветкова и др.

Информатика

Електронно издание

Основи на програмирането със C# -    Д-р Светлин Наков и колектив

Информационни технологии

"Изкуства" -
Електронно издание

проф. Коста Гъров, доц. Стефка Анева, доц. Генчо Стоицов

История и цивилизации

,,Просвета 1945"

 

География и икономика

“Просвета 1945“

География и икономика - С. Дермеджиева, П. Събева

Философия

,,Анубис"

Философия- И. Колев и колектив

Биология и здравно образование

"Булвест 2000"

Биология и здравно образование - Владимир Овчаров, Камелия Йотовска

Физика и астрономия

„Булвест 2000“

Физика и астрономия – М. Максимов

Химия и опазване на околната среда

"Анубис"

Химия и опазване на околната среда - С.Цаковски, А. Генджова

Музика

   

Изобразително изкуство

„Анубис“

Изобразително изкуство - Б. Дамянов

ЗБУТ

   

Предприемачество

   

 


 

Copyright © 2008-2024 СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" - СЛИВЕН | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев