Бюджет

Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2023 - 31.12.2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2023 - 31.12.2023 г.


Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2023 г. - 30.09.2023 г.,
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2023 г. - 30.09.2023 г.,


Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.04.2023 -30.06.2023 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.04.2023 г. - 30.06.2023 г.

Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета


Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2022 - 31.12.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2022 - 31.12.2022 г.


Справка преходни остатъци
Справка преходни остатъци


Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2022 г. - 30.09.2022 г.
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2022 г. - 30.09.2022 г.


Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2022 г. - 30.09.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2022 г. - 30.09.2022 г.


Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.


Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.
Отчетни данни по ЕБК за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2022 г. - 30.06.2022 г.


Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2022 г. - 31.03.2022 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2022 г. - 31.03.2022 г.


Бюджет 2022
Бюджет 2022
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2021 г. - 31.12.2021 г.


Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2021 г. - 30.09.2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2021 г. - 30.09.2021 г.


Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.04.2021 г. - 30.06.2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.04.2021 г. - 30.06.2021 г.


Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2021 г. - 31.03.2021 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2021 г. - 31.03.2021 г.


Бюджет 2021
Бюджет 2021
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.
1.Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2020 г. - 31.12.2020 г.


Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.07.2020 г. - 30.09.2020 г.
1.Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.07.2020 г. - 30.09.2020 г.


2.Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.07.2020 г. - 30.09.2020 г.


Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.04.2020-1 г. - 30.06.2020 г.
1.Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.04.2020 г. - 30.06.2020 г.


2.Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.04.2020 г. - 30.06.2020 г.


Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2020-1 г. - 31.03.2020 г.
1. Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г.


2. Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2020 г. - 31.03.2020 г.


Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2019 г. - 30.12.2019 г.


Бюджет 2020
Бюджет 2020
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2019 г. - 30.09.2019 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2019 г. - 30.12.2019 г.


Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2019 г. - 30.12.2019 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2019 г. - 30.09.2019 г.


Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2019 г. - 30.06.2019 г.


Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2019 г. - 31.03.2019 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2019 г. - 31.03.2019 г.


Бюджет 2019
Бюджет 2019
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2018 г. - 31.12.2018 г.


Отчет за изпълнение на бюджета 01.01.2018-30.09.2018
Отчет за изпълнение на бюджета 01.01.2018-30.09.2018


Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.04.2018 - 30.06.2018 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.04.2018 - 30.06.2018 г.


Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2018 - 31.03.2018 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2018 - 31.03.2018 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2017 г. - 31.12.2017 г.


Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2017 г. - 30.09.2017 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2017 г. - 30.09.2017 г.


Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2017 г. - 30.06.2017 г.


Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2017 - 31.03.2017 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2017 - 31.03.2017 г.


Бюджет 2017
Бюджет 2017
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2016 - 31.12.2016
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2016 - 31.12.2016


Отчет за изпълнение на бюджета - 30.09.2016 г.
Отчет за изпълнение на бюджета - 30.09.2016 г.

Отчет за изпълнение на бюджета - нова бланка

Отчет за изпълнение на бюджета - стара бланка


Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2016 - 30.06.2016 г
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2016 - 30.06.2016 г


Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2016 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за първото тримесечие на 2016 г.

Заповед за корекция по плана за бюджета от м.01.2016 г.

Заповед за корекция по плана за бюджета от м.03.2016 г.

Отчет за изпълнение на приходите и разходите по бюджета за първо тримесечие.


Проект на бюджет за 2016 г.
Проект на бюджет за 2016 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за 01.01.2015 г. - 31.12.2015 г.
Бюджет 2015 г.


Отчет за изпълнение на бюджета за 01.01.2015 г. - 30.09.2015 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за 01.01.2015 г. - 30.09.2015 г.


Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за периода 01.01.2015 г. - 30.06.2015 г.


Отчет за изпълнение на бюджета - 01.01.2015-01.03.2015 г.
Отчет за изпълнение на бюджета - 01.01.2015-01.03.2015 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2014 г. до 31.12.2014г.
Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2014 г. до 31.12.2014 г.


Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2014 г. до 30.09.2014г.
Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2014 г. до 30.09.2014 г.


Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2014 г. до 30.06.2014г.
Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.


Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2014 г. до 30.06.2014г.
Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2014 г. до 30.06.2014 г.


Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2014 г. до 31.03.2014г.
Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2014 г. до 31.03.2014 г.

Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2013 до 31.12.2013г.
Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2013 до 31.12.2013 г.
Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2012 до 31.12.2012г.
Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2012 г. до 31.12.2012 година


Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2012 до 31.03.2012г.
Отчет за изпълнение на бюджета за времето от 01.01.2012 г. до 31.03.2012 година
Местни приходи
Отчет за изпълнението на приходите и разходите по бюджета за първо тримесечие на 2012 година


 

Copyright © 2008-2024 СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" - СЛИВЕН | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев