Отговор на постъпили запитвания във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет:: “ДОСТАВКА НА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА, ...

31.10.2014 / 15:39

Отговор на постъпили запитвания във връзка с провеждане на обществена поръчка с предмет:

“ДОСТАВКА НА ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА, ПРОЕКТОРИ И ИНТЕРАКТИВНИ ДЪСКИ” ПО НП „ИКТ В УЧИЛИЩЕ”, на МОН

 

Въпрос 1

По ПЛИК 2 - Техническо предложение по Приложение №2

Според т.23.12 (от документацията за участие в обществената поръчка) „Техническа оферта за изпълнение на поръчката /оригинал/ Следва да бъде изготвена по образеца от настоящата документация /Приложение № 2/ и да е съпроводена от всички описани в образеца приложения, изискани от Възложителя.

Моля да уточните какви приложения имате предвид, тъй като в описания образец липсва такава информация?

Отговор. В техническата оферта оферента трябва да опише техническите параметри на прелаганите от него за доставка продукти. Под приложения към Приложение 2, Възложителя разбира, приложени от оферента технически спецификации (техническа спецификация на продукта издадена от производителя или др. подобна) на предлаганите от оферента продукти. Такива приложения, ако оферента прилага трябва да опише, че е приложил в Приложение № 2.

 

Въпрос 2

В публичната покана в „Изисквания за изпълнение на поръчката" са описани 1 .Декларация, че предлаганите технически средства са нови, оригинални и неупотребявани, отговарят на международните стандарти за безопасност и електромагнитна съвместимост и 2. Документ/Декларация, че предложената техника отговаря на европейската директива 2002/95/ЕС (RoHS); да се подчинява на директива 2002/96/ЕС (RoHS); да имат сертификати СЕ Mark; Energy star или еквивалент.

Отговор. Тези декларации се поставят в Плик 1.

 

Въпрос 3.

Какъв е вида на закрепване на проектора към стойка и съответно към таван или закрепване на проектора към стойка и съответно към таван и свързване към електрическата мрежа и компютър (моля да посочите на какво разстояние е най близкият използваем контакт или кабелна кутия както и разстоянието до компютъра към, който ще се връзва проектора /ако компютъра няма HDMI изход, моля да бъде упоменато/.

Отговор. Доставяното оборудване трябва да бъде монтирано и готово за употреба, т.е. трябва да бъде монтирано на стойка на тавана, свързано към електрическата мрежа и с готовност за включване към компютър.

По отношение на разстоянието на което се намира използваем контакт или кабелна кутия, както и разстоянието до компютър, такава информация не би могла да бъде предоставена от Възложителя и е задължение на бъде предвидена от оферентите поради следните причини:

1. За нас е неизвестно на какво разстояние трябва да се постави предлагания от Вас проектор от прожекционното поле.

2. Едва след като се определи мястото за поставяне, което зависи от параметрите на конкретния проектор биха могли да се определят изискваните от Вас параметри. Разбирането на Възложителя е, че всеки оферент трябва да се запознае на място с класните стаи в които ще се монтират проекторите за да прецени кое е най – удачното място за техния монтаж, както и да предвиди необходимото окабеляване за да работят монтираните продукти.

 

Въпрос 4.

Моля да бъде упоменато имате ли изискване кабелите да са прикрити в кабелни канали или може да са пуснати (прикрепени) със скоби към стените и тавана!

Отговор. Мислим, че и без уточнение е пределно ясно, че окабеляването в ученически стаи, в които учат деца до 8 клас задължително се поставя в кабелни канали, за да се препятства всякакъв допир на децата до тях.

 
 

Copyright © 2008-2023 СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" - СЛИВЕН | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев