Летопис

18.04.2017 / 15:09

15.09.1980 г.

- Откриване на 24-класното Десето основно училище в кв. "Българка" като приемник на бившето Х ОУ "Иван Вазов" с ръководство:

Йордан Стоилков - директор

Недялка Маркова - зам. Директор

Тодор Райков - зам. Директор

 

18.09.1980 г.

- Десето основно училище приема името "Йордан Йовков" в чест на 100- годишнината от рождението на големия български писател.

 

1981/1982 г.

- Приемане на първия випуск 6-годишни ученици, обучавани в ЕСПУ.

 

1982/1983 г.

- Училището е наградено с грамота за успехите в благоустрояването му.

 

1983/1984 г.

- Основополагат се дружеските взаимоотношения между колективите на двете едноименни училища "Й. Йовков" - гр. Сливен и гр. Варна.

Ръководство на училището:

Йордан Стоилков - директор

Тодор Райков - зам. директор

Димка Чанева - зам. директор

 

1984/1985 г.

- При окръжно съревнование училището е призвано за "първенец" в методическата работа.

 

1985/1986 г.

- За първи път се приемат ученици в ІХ кл. От основно училището прераства в Единно средно политехническо училище.

- Директорът е отличен с орден "Кирил и Методий" - ІІ степен.

 

1986/1987 г.

- Начало на експериментална работа по самовъзпитанието на учениците в начален етап - работна група с ръководител Т. Станчева.

 

1989/1990 г.

- Участие в 50-годишния юбилей на ОУ "Йордан Йовков" - гр. Варна.

Училищно ръководство: Йордан Стоилков - директор

Тодор Райков - зам. директор

Николай Кънев - зам. директор

Стойка Нейчева - зам. директор

 

1990/1991 г.

- 10-годишен юбилей на ЕСПУ "Й. Йовков" - гр. Сливен.

 

1991/1992 г.

- Промяна в ръководния екип:

Зарка Димова - временно изпълняващ длъжността директор

Калина Велева - зам. директор

Веселина Бозукова - зам. директор

 

1993/1994 г.

- Ново училищно ръководство:

Жеко Танев - директор

Анка Денева - пом. директор

Божидар Колев - пом. директор

Част от педагогическия състав преминава в новооткритото ХІІ ОУ "Елисавета Багряна".

 

1994/1995 г.

- Прием в ІХ кл. с предпрофесионална подготовка "Банково дело" и в V клас с разширено изучаване на български фолклор.

 

1996/1998 г.

- Реализиране на пилотен проект "Работата на униформения полицай в училище" по международна програма между Кралство Великобритания и България.

Ръководство на училището: Жеко Танев - директор

Диана Кънева - пом. директор

Анка Денева - пом. директор

 

1996/1997 г.

- СОУ "Й. Йовков" за първи път посреща гости и участва в Международния детски фолклорен фестивал.

 

1998/1999 г.

- Въвеждане на ранно чуждоезиково бучение в І клас /три паралелки английски език и една френски език/, както засилена математическа, компютърна подготовка и овладяване на информационните технологии.

 

1999/2000 г.

- На основание заповед № 09-361/12.04.1996 г. на Министъра на образованието, науката и технологиите за учредяване на почетни отличия на МОНТ, Мария Митева Николова и Десислава Митева Николова получават национални дипломи за отличен успех и постижения в областта на спорта при завършване на средното си образование.

 

2000/2001 г.

- 20-годишен юбилей на училището. Научно-практическа конференция "Активиращи форми в УВР"с лектор Бранимира Нонова - ИПКУ - Стара Загора.

 

2001/2002г.

- За първи път откриване в ІХ клас на "Природоматематически профил". В VІІІ клас се въвежда модул "Компютърна техника" и "Информационни технологии".

 

2002/2003 г.

- Стартира първият за страната езиков проект между България и Холандия "Европа на края на две реки" към националната агенция "Сократ" по програма "Коменски".

 

2003/2004 г.

- Прием на ученици след VІІІ клас в паралелка "Технологичен профил - стопански мениджмънт". Министър Филиз Хюсеинова и министър Игор Дамянов откриват компютърен кабинет по програма "Фар".

 

2004/2005 г.

- Реализиране на обучение съвместно с фондация "Джуниър Ачийвмънт България". Американската агенция за международно развитие по проект "Пазар на труда" оборудва мултимедиен кабинет.

 

2005/2006 г.

- Честване 25-годишен юбилей на училището. Стартира "Учебна компания" с цел практическо усвояване на управленски умения и знания.

 

2007/2008 г.

- Ученически екологичен парламент.

 

2008/2009 г.

- Участие в национален етап, направление "Самоуправление и гражданско образование, извънкласна и клубна дейност" в ІV национална конференция "Училището - желана територия на ученика" в гр. Пловдив на тема "Нашите корени в багри, ритми и слово" - училищен проект по националната програма "Училището - територия на учениците".

- Участие в проект ФАР БГ 2005/017-353.01.03, Europe aid/122905/BG "Подобряване на състоянието и интеграция на малцинствени групив неравностойно положение със специален фокус върху ромите".

Ръководен екип на училището: Диана Кънева - директор

Аделина Демирева - пом. директор

 

2009/2010 г.

- Посещение на френския посланик Етиен дьоПонсен в училището във връзка с образователните програми за десегрегация на ромските деца и благодарствено писмо до педагогическия колектив.

2008/2009 г.

- Вокална група "Мечта" е класирана на ІІ място на Осмия регионален фестивал на руската песен и танц.

 

2009/2010 г.

- Постановка "В царството на книгите" на театрална група "Патиланци" с ръководител В. Динева за приемане на първокласници като читатели на училищната библиотека.

- Среща с писателя Красимир Машев, обсъждане на новоиздадената му книжка и учредяване на клуб "Обичам да чета". Гостът връчва членските карти на първите клубни членове.

- Среща на петокласници с писателя Цанко Лалев и представяне на книгата му "В света на българските митове и легенди".

- В рамките на Националния фестивал на детската книга четвъртокласници се включват в градско литературно състезание "Това го знае всяко дете, което обича книжки да чете".

- Участие в Националния пленер на детска рисунка на тема "Един ден в страната на чудесата", организиран от РБ "Сава Доброплодни" по повод Националния фестивал на детската книга.

- Продължава участието на училището като домакин в Международния детски фолклорен фестивал с посрещане на ансамбъл "Мурешело" от гр. Търгу Муреш - Румъния.

 

2010/2011 г.

- Тържествено честване 30-годишен юбилей на училището.

- Организиране от МО Хуманитарен цикъл на Кръгла маса "Различният час по литература" на тема: "Интерактивни и иновативни методи за провокатиране на учениковото мислене в това електронно време".

- Посрещане на ансамбъл "Кочо Рацип" от гр. Скопие - Р Македония като гост на Международния детски фолклорен фестивал през м. май.

- Участие в традиционния Национален пленер за детска рисунка.

- Участие в Десетия регионален фестивал на руската песен и танц.

Спортна слава

- ІІІ място на Общинско първенство по волейбол - момчета /V – VІІ клас/

- І място на Общинско първенство по футбол – момчета /V – VІІ клас/.

- ІІ място на Областно първенство по футбол – момчета /V – VІІ клас

- ІІІ място на Общинско първенство по тенис на маса – момчета /V – VІІ клас/

- ІІ място на лекоатлетическа щафета "Освободител" – до ІV клас

 

2011/2012 г.

- Кръгла маса "Различният час по литература", организирана от учителите по БЕЛ.

- Работа по Национална програма "С грижа за всеки ученик".

- Работа по проект "Нов шанс".

- Стартира тригодишен проект "Да направим училището привлекателно за младите хора" - УСПЕХ, по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" с 19 групи.

- Открит урок във ІІ клас по СИП на старши учител М. Грунова по програмите на "Джуниър Ачийвмънт България" "Нашето семейство" на тема "Професиите в нашето семейство".

- Участие в премиера на книгата "Детенце с изгубено ключенце" от Петя Александрова и среща с авторката.

- Приемане на ансамбъл "Пенимелис" от гр. Паневежис - Литва за представяне на Детския фолклорен танцов фестивал.

- Състезание по български език и литература "Знам и мога" /V - VІ клас/.

- Заслужено първо място на Регионален кръг от Европейско лингвистично кенгуру за Георги Кръстев /ІІІ клас/.

- Класиране на ІІ място на вокалната група "Мечта" в ХІ Регионален фестивал

- на руската песен и танц и ІІ място на Седмия национален фестивал на руската песен и танц.

- Участие в лекоатлетическа щафета "Освободител" – ІІІ място /V – VІІ клас/

- Лекоатлетическа щафета "Освободител" – ІІ място /до ІV клас/

- Общинско първенство по лека атлетика – ІІ място, момичета /V – VІІ клас/

Успехи на млади художници

- Участие в Националния пленер за детска рисунка на тема "Магичното приключение в страната на мечтите".

- Във връзка с Деня на толерантността на 1 октомври 48 деца от училището се присъединяват към националната кампания "Имам една мечта: Да учим и живеем заедно" в създаването на най-дългата рисунка сред участници от десет града.

- Включването в Националния конкурс за рисунка на тема: "Коледни вълшебства" носи две първи места: на Мария Кирилова и Марияна Пенева, трето място на Габриел Данаилов и Мария Димова.

- В шестия конкурс за коледна картичка "Весела Коледа за всички" под патронажа на Областния управител получава ІІ награда Мария Кирилова и три поощрителни награди за Добромир Томчев, Симона Гунева и Габриел Данаилов.

- Две първи награди и една поощрителна на 17-то издание на традиционния конкурс за детска рисунка "Аз и моят град" под мотото "Нарисувай картичка – поздрав към приятел": Мария Кирилова, Габриел Данаилов и Веска Демирева.

 

2012/2013 г.

- Стартира проект “Включващо обучение" за ресурсно подпомагане на ученици със СОП. Екипът включва двама ресурсни учители, психолог и 18 ученици. Оборудван е нов специализиран кабинет.

- Продължава работата по проекта "УСПЕХ" със 17 групи.

- Втора година продължава работата по проекта "С грижа за всеки ученик".

- Финал на работата по международния проект "Дъга от приятели" по програмата "Учене през целия живот".

- Организиране на "Кръгла маса" от учителите в МО по БЕЛ на тема "Различният час по литература".

- Открит урок на тема " Сладки "О" понички" от старши учител М. Грунова в СИП "Нашата общност" по програмите с фондация "Джуниър Ачийвмънт България".

- Участието на Георги Кръстев в Регионален кръг на Европейското лингвистично кенгуру му осигурява ІІІ място в І възрастова група /ІІІ-ІV клас/.

- Класиране на Елеонора Илиева от 6.А клас на І място в Националния литературен конкурс "Бог е любов" с подтема "Вяра и милосърдие".

- Жанет Арнаудова от 6.А клас печели ІІІ награда във възрастова група VІ-VІІ клас на Национален литературен конкурс за есе "Априлското въстание и ролята му за Руско-турската освободителна война" в рамките на ежегодния национален поход "По стъпките на четата на Таньо войвода".

- Макет на скалния феномен "Халката", изработен от ателие "В недрата на Земята...и над нея" получава І място в конкурс "Сините камъни", посветен на Седмицата на гората.

- Открита изява на театрална група "Патиланци" в 15-ия Национален фестивал на детската книга с постановката "Принцесата и свинаря" от Панчо Панчев и среща с автора на пиесата за деца.

- Съвместна концертна изява на ученици послучай Деня на славянската писменост, просвета и култура с ансамбъл "Шавардени" - гр. Гори от Грузия, участник в Детския фолклорен фестивал.

- Участие в благотворителен младежки регионален фестивал "Сливенски корени" на студия "Хороводец" /3.А клас/ и "На сцената" /4.А клас/ с фолклорен спектакъл "Зимни празници".

- Вокална група "Мечта" се класира на ІІ място на ХІІ регионален фестивал на руската песен и танц.

Спортна слава

- Общинско първенство по лека атлетика - І място, момичета /V - VІІ клас/

- Зонално първенство по лека атлетика – ІІ място, момичета /V – VІІ клас/

- Национално първенство по лека атлетика - ІІ място, момичета /V – VІІ клас/

- Общинско първенство по лека атлетика – І място, момичета /V – VІІ клас/

- Зонално първенство по лека атлетика – ІІ място, момичета /V – VІІ клас/

- Национално първенство по лека атлетика – VІІ място, момичета /V - VІІ клас/

 

2013/2014 г.

- Приключва работата по проекта "УСПЕХ".

- Квалификационна дейност – изнесен обучителен семинар на тема:

"Решаване на конфликти".

- Продължава работата по проект "Включващо обучение".

- Участие на отбор от 8 клас в Общинско междуучилищно състезание "Защита при бедствия и противообществени прояви" "Не затваряй очи" в Община Сливен, Отдел "Сигурност, управление при кризи и ОМП".

9 ноември – Празник на училището:

- Традиционна Кръгла маса "Различният час по литература" на тема: "Добри практики /тренировъчни и контролни тестове/ при подготовка за национално външно оценяване в 7 клас и ДЗИ в 12 клас" .

- Кръгла маса по проекта "Включващо обучение" за споделяне на добри педагогически практики в две тематични направления: "Моето най-голямо

- предизвикателство" и "Разнообразие от техники и похвати на училищния психолог".

- Организиране Ден на отворените врати в училище.

- Състезание в 5 клас "Фолклорно надиграване".

- Викторина в 7 клас: "Какво знаем за живота и творчеството на Йордан Йовков?".

- Училищни конкурси по литература и изобразително изкуство на тема: "Добротата в моя ден".

 
 

Copyright © 2008-2020 СУ "ЙОРДАН ЙОВКОВ" - СЛИВЕН | RSS емисия

Изграден от Sliven.NET | Дизайн от Sliven Net | Програмиране и SEO от Христо Друмев